Power Amp & Others components            

            Ku-band SSPA                               Ku-Band Modulator & Demodulator X-Band SSPA

                   


          Ku-band Mixer                                         Ku-band Switch                           X-band SSPA

                                                

       Low Noise Amplifier                             TMA ( Top Mount Amplifier )